iconprivacy_home

Veilig met media
bronnen

Op deze pagina vind je verschillende bronnen die aansluiten bij het thema Veilig met media. Een aantal van de bronnen is gebruikt in de module, andere zijn ter inspiratie op het onderwerp of om het aantal lessen in de klas naar eigen inzicht uit te breiden.
Wil je zelf een bron toevoegen over veilig gebruik van het internet? Ga dan naar Platform en voeg je eigen bron toe.